Te hoge WOZ-waarde van uw woning in de provincie Gelderland?

Ieder jaar valt er weer een WOZ-beschikking bij u op de mat. In deze beschikking kunt u aflezen wat de WOZ-waarde van uw woning is. Een spannend moment, want de WOZ-waarde bepaalt de hoogte van verschillende belastingen en heffingen, zoals:

  • onroerendezaakbelasting (OZB)
  • eigenwoningforfait
  • watersysteemheffing
  • afvalstoffenheffing
  • rioolheffing
  • erf- of schenkbelasting.

Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger deze belastingen en heffingen uitvallen (dit kan per gemeente verschillen).

Uw gemeente bepaalt de WOZ-waarde door een schatting te doen. Ze schatten de marktwaarde van uw woning op de waardepeildatum. Ontvangt u in januari of februari van 2016 een WOZ-beschikking dan was de waardepeildatum 1 januari 2015. De WOZ-waarde is dan een schatting van de waarde van uw woning op die datum. Ze kijken bij zo’n schatting onder andere naar de ligging van de woning en naar inhouds- en oppervlaktegegevens. De gemeente probeert dit zo nauwkeurig mogelijk te doen. De Waarderingskamer houdt daarnaast een oogje in het zeil en ziet erop toe dat de gemeente de WOZ-waarde op een goede manier vaststelt. En toch gebeurt het meer dan eens dat de WOZ-waarde te hoog wordt vastgesteld, ook in uw woonplaats. Maak daartegen bezwaar. Wij helpen u hiermee. Dat doen we bovendien kosteloos.
 

>> Doe nu de gratis waardescan voor uw woning!

Hans Janssen Garantiemakelaars
Even voorstellen:

Bij Hans Janssen Garantiemakelaars werkt een team van gemotiveerde medewerkers die kennis hebben van de lokale en regionale onroerend goed markt. Lees meer >>

Bekijk video

Hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? In onze instructievideo leggen wij u stapsgewijs uit hoe u het formulier dient in te vullen.

Samenwerking tussen Makelaars door heel Nederland

Nieuws

Hoge Raad: gemeenten mogen geen drempels voor WOZ-bezwaar inbouwen

Tot voor kort konden gemeenten WOZ-bezwaarschriften afwijzen wanneer een woningeigenaar slechts een kleine aanpassing van de WOZ-waarde wenste. De Hoge Raad heeft onlangs bepaald dat gemeenten ook in zulke gevallen WOZ-bezwaarschriften in behandeling moeten nemen.